Copyright © 2022 sexy4k.com All Rights Reserved.

Tuyên bố 18 USC 2257

sexy4k không phải là nhà sản xuất (chính hoặc phụ) của bất kỳ và tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web (sexy4k). Đối với các hồ sơ theo tuyên bố 18 USC 2257 cho bất kỳ và tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web này, vui lòng chuyển yêu cầu của bạn đến trang mà nội dung được sản xuất.

sexy4k là một trang web chia sẻ video cho phép tải lên, chia sẻ và là nơi xem chung các loại nội dung người lớn khác nhau và mặc dù sexy4k làm tốt nhất có thể với việc xác minh sự tuân thủ, nhưng nó có thể không chính xác 100%.

sexy4k tuân theo các quy trình sau để đảm bảo tuân thủ:

Yêu cầu tất cả người dùng phải đủ 18 tuổi trở lên để tải video lên.

Khi tải lên, người dùng phải xác minh nội dung; đảm bảo anh / cô ấy đủ 18 tuổi; xác nhận rằng anh ấy / cô ấy lưu giữ hồ sơ của các người mẫu trong nội dung và họ trên 18 tuổi.

Để được hỗ trợ thêm và / hoặc thông tin trong việc tìm kiếm trang web bắt nguồn của nội dung, vui lòng liên hệ với bộ phận tuân thủ sexy4k qua Biểu mẫu hỗ trợ.

sexy4k cho phép nội dung bị gắn cờ là không phù hợp. Nếu bất kỳ nội dung nào bị gắn cờ là bất hợp pháp, quấy rối, có hại, xúc phạm hoặc nhiều lý do khác, sexy4k sẽ xóa nội dung đó khỏi trang web ngay lập tức.

Người dùng của sexy4k gặp nội dung như vậy được khuyến khích gắn cờ nội dung đó là không phù hợp bằng cách nhấp vào liên kết 'được gắn cờ là không phù hợp' ở bên dưới mỗi video.